About modulus85

A szerző nem adott nem adott meg minden adatot.
So far modulus85 has created 71 blog entries.
13 12, 2019

Hogyan építsünk ki biztonságos kötődést a gyermekünkkel?

2019-12-13T19:33:01+01:00Olvasnivaló|

HOGYAN ÉPÍTSÜNK KI BIZTONSÁGOS KÖTŐDÉST A BABÁNKKAL?

ezt az írást minden szülőnek látnia kell..

..

.

Könnyű ma bűntudatot érezni anyaként. Főleg ha a kötődés, a kötődő nevelés szóba kerül. Az anya kétségek között él: vajon mindent jól csinálok? Vajon a gyermekem jól kötődik hozzám? – kérdi magától. Pedig ez nem arról szól, hogy elrontjuk ha bizonyos kritériumokat nem teljesítünk, másnak kellene a fókuszban lennie a biztonságos kötődéshez.  Ebben az írásban segít neked Djuroskáné Csabai Krisztina, gyermekpszichológus. Ez az írás a SZÜLŐAKADÉMIA  (mi ez?) fejezetéből egy részlet, amely egy szakembercsoport anyaga 4 év alatti gyermeket nevelő szülők számára.

.

MINDENT A KÖTŐDÉSRŐL ÉS A GYERMEKED VISELKEDÉSÉRŐL

.

KÖTŐDŐ NEVELÉS: EZ AZ EGY HELYES ÚT?

.

Nem. Ez egy út a sok közül, nem kizárólagos.

Sőt ha megértjük a kötődés kialakulásának folyamatát, látni fogjuk, hogy a kötődési rendszert teljes mértékben tudattalan folyamatok határozzák meg, amelyek a korai életkorban, döntően az első és második életévben alakulnak ki.

Számos kutatás bizonyítja, hogy a gyermeknevelésben az anyai kötődés minősége a döntő, ennek hátterén alakul ki az anyai gondoskodás, és ennek folyománya a gyermek kötődési minősége.

A kötődési rendszer egy komplex viselkedés- és érzelemszabályozási mód, amely meghatározza, hogy a személy milyen módon kezeli az intim, bizalomteljes, érzelmi kapcsolatait, de mindezt nem tudatosan teszi. Ez nem azt jelenti, hogy nem képes az anya jól instruált, előre meghatározott módon szervezni a viselkedését, hanem azt, hogy a folyamatra akkor van a legnagyobb hatása, ha képes az érzelmi helyzeteket reflektív módon kezelni, vagyis folyamatosan fenntartja a kontrollt érzelmei felett, figyeli azokat, értékeli és módosítja viselkedését a helyzetnek megfelelően.

Nem szabad tehát összekeverni az anyai kötődési rendszert – ami már kialakult – a gyermek kötődési rendszerével, ami most alakul ki.

Nézzünk egy példát, mert ez így nehezen érthető. Minden anya elfárad időnként, a csecsemő viszont ekkor is gondoskodást igényel. A fáradtság hatással van az egyén kapcsolataira, legtöbbször türelmetlenebbek leszünk, megjelennek a negatív érzelmek. A fáradt anya segítséget keres, amikor a csecsemőjéről való gondoskodás megterheli. Egyik esetben belebotlik a kötődő nevelés egyik alapelvébe, hogy tegye a csecsemőt a családi ágyba, ami jó a gyermeknek és az anyának egyaránt, így kipihenheti magát, míg a csecsemő közelség, érintés iránti és evési szükségletei is kielégülnek. Ebben a helyzetben az anya beteszi a csecsemőt a családi ágyba, ami mindkettőjük számára megoldást jelent. Vagyis figyelt aktuális állapotára („Fáradt vagyok.”), értékelte („Ki kellene pihennem magam.”) és módosította viselkedését („Beteszem az ágyba a kicsit, együtt fogunk aludni.”). Mindketten megnyugodnak és kipihenik magukat.

Nézzünk egy másik esetet, melyben a kiindulóhelyzet az előző, miszerint az anya fáradt és a csecsemője gondoskodást igényel, de nem botlik bele a kötődő nevelés egyik alapelvébe sem, és megkéri az apát, saját édesanyját, anyósát, testvérét és folytathatnám a sort, hogy segítsen neki, vegyen le róla terheket, hadd aludjon, amíg a segítő gondoskodik a gyermekről, ringatja, simogatja, énekel neki, és akár meg is etetheti a lefejt anyatejjel. Ebben az esetben az anya figyelt aktuális állapotára („Fáradt vagyok.”), értékelte („Ki kellene pihennem magam.”) és módosította viselkedését a támogató társas kapcsolatai segítségével („Segítséget kérek és kipihenem magam.”).

A fenti helyzetek két fontos dolgot rejtenek magukban: az első esetben az anya nem kapott segítséget, hiszen nem is kért. Lehet, hogy erre nincs lehetősége a körülményeik miatt (távol van a nagymama, sokat dolgozik az apa, nincs lehetőségük bébiszittert igénybe venni), de az is lehet, hogy úgy érzi, senki sem tud jobban gondoskodni a csecsemőről, mint ő. Ebben is van igazság, de előbb-utóbb azt a hiedelmet módosítani kell, ahogy a gyermek növekedik. Mivel az idő megy, a csecsemő is egyre hosszabban képes éjszaka alvó állapotban maradni, így az anyának nem kell olyan gyakran felkelnie, így kipihentebbé válhat.

Ez a helyzet újraértékelését követelné meg az anyától. Ha ez nem történik meg, az anyai gondoskodás nem reflektív, vagyis nem a kontextustól függ, mondhatnám azt is, hogy nem a csecsemő vagy gyermek fejlődési szükségleteinek, hanem az anyai gondoskodás ideájának függvénye. Ez egy nehéz mondat, és nagyon provokatívnak érezhetik a szülők. Mégis érdemes egy kicsit elgondolkodni rajta és alapul venni, hogy a csecsemő- és kisgyermekkor egy nagyon dinamikus fejlődési folyamatban zajlik, ehhez kellene alkalmazkodnia az anyai gondoskodásnak.

A második esetben egyrészt az anya bízik az őt körülvevő társas támogatóhálóban, másrészt képes segítséget kérni. Mindkettő arra utal, hogy az anya biztonságos kötődéssel jellemezhető.

A kisbaba megfelelő gondoskodásban részesül és megnyugszik, az anya pedig kipihente magát. Mindkét esetben megtörtént a gyermek szükségleteinek kielégítése, a gyermek megnyugodott, az anya kipihentté vált. Az első esetben kötődő nevelést alkalmazott az anya, a második esetben nem, de ugyanúgy kielégültek a gyermek szükségletei (közelség és érintés iránti igény), vagyis a gyermek kötődési rendszerét nem zavarta meg semmi. Hogy miért nem, ahhoz meg kell értenünk a kötődés kialakulásának folyamatát.

.

HOGYAN KÖTŐDIK EGY GYERMEK?

.

A kötődés interaktív folyamat, nem csupán a gyermek kötődési rendszere aktiválódik a szülést követően, hanem az anyai kötődési viselkedéses rendszer is, vagyis maga a kötődés egy dinamikusan alakuló kölcsönhatás eredménye.

A csecsemő kötődési rendszere akkor aktiválódik, amikor számára ismeretlen helyzettel találja szemben magát, ismeretlen személy veszi körül, ismeretlen hely vagy ismeretlen, így kiszámíthatatlan esemény. Ebben a helyzetben a csecsemő a szülő – elsődleges gondozó – közelségét igényli, legtöbbször belecsimpaszkodik anyjába. Az anyai gondoskodói rendszer szintén akkor aktiválódik, amikor az anya úgy érzékeli, hogy a csecsemő veszélyhelyzetben van. Ez nem csupán azt jelenti, hogy a baba egyedül maradt a pelenkázón és leeshet, hanem azt is, hogy olyan személyek vagy ingerek veszik körül, akik az anya szerint a csecsemőt megijeszthetik vagy veszélyesek lehetnek rá. Ilyenkor az anya a csecsemőbe csimpaszkodik, és nem ereszti karjából, nem távolodik el tőle. Ez a helyzet a kívülálló számára érthetetlennek tűnhet, mivel az ijesztő és fenyegető ingert (személyt, helyzetet, stb.) ő nem érzékeli, csupán az anya szubjektív megítélésén múlik. Ismét hozzunk példát. Az anya dühös a saját szüleire, mert véleménye szerint nem megfelelően nevelték őt, ő mindenképpen máshogy szeretné csinálni a saját gyermekével.

Természetes módon mégiscsak találkozik nagyszülő és unoka, de a szülő számára a nagyszülő „veszélyes” közeg, így nem adja a kezükbe, nem távolodik el a csecsemőtől. A csecsemő ennek a távolodásnak a szabályozására nem képes, ezt a szülő teheti meg, vagyis különbséget kell tennünk az anya számára ijesztő és a csecsemő számára ijesztő tárgyak, személyek, események között.

Amennyiben a csecsemő számára az anya biztosítja a megnyugtatást, modellt nyújt ahhoz, hogyan kell az érzelmeket szabályozni, akkor is, ha kezdetben ezt a megnyugtatást ő biztosítja. Kialakul egy belső meggyőződés a csecsemőben – preverbális szinten, szavak nélkül –, hogy a világban bízhatok, félelem és veszély esetén segítséget kérni és kapni megengedhető – ez maga a biztonságos kötődés, vagyis annak biztos tudata, hogy a világ egy biztonságos hely, ahol olyan kapcsolatok vesznek körül, melyben nem kell aggódnom és félnem, hogy megbántanak.

A természetes érési folyamat előrehaladtával a csecsemő elkezdi felismerni anyja arcát (kb. 6-7 hónap) és tudja, hogy baj esetén ő segít, vagyis elsődleges fontossággal bír ekkor a szülő jelenléte.

És a csecsemő nem tudja, hogy ha az anya nincs jelen, akkor nem véglegesen tűnt el, vissza fog menni, mert nem tudja emlékezetében tartani a szülő vizuális képét. Ha nincs ott, soha többé nem is lesz – hiszi, kétségbeesik és addig sír, amíg fel nem tűnik újra a szülő (szeparációs szorongás), akiről tudja, hogy a megnyugvása forrása. A szülő pedig síráskor odamegy a gyermekhez és megnyugtatja, tovább növelve azt a hitet, hogy baj esetén segítséget nyújt, érzelmileg elérhető.

A kötődés akkor lesz biztonságos, ha a szülő észleli, vagyis kellően szenzitív a gyermek jelzéseire, helyesen értelmezi azokat, és viselkedését ennek megfelelően szabályozza.

.

Nézzünk erre is egy példát!

A 9 hónapos kisbaba a szomszéd nénihez nem szeretne odamenni, és ahogy anyja megpróbálja átadni a szomszéd néninek, heves sírásba kezd. Ez normál körülmények között arra ösztönzi az anyát, hogy vegye vissza a gyermeket. Ha azonban úgy értelmezi az anya, hogy a csecsemő ellenáll neki a sírással, hiszen ezáltal nem tudja a szomszéd néni kisgyermekek iránti legyőzhetetlen vágyát kielégíteni, aki majd azt mondja, hogy elkényezteti már most a gyermekét, a csecsemőjét sírva otthagyja a szomszéd néni karjaiban. Vagyis bár észlelte a sírást, mégsem értelmezte azt megfelelően, és magára hagyja a szomszéd néni karjaiban a síró csecsemőt (miközben lehet, hogy ő is kényelmetlenül érezte magát). Ez azt jelenti, hogy a csecsemő és az anya nincsenek összehangolva, vagyis az anya érzelmi elérhetősége nem biztosított. Egy ilyen helyzettől egy csecsemő sem lesz szorongó kötődésű, de ha sok ilyen félrehangolt helyzet fordul elő, akkor a biztonságos kötődés lehetősége csökken.

.

VANNAK EGYÉNI KÜLÖNBSÉGEK A KÖTŐDÉSBEN?

.

Természetesen vannak. Léteznek a biztonságosan kötődő gyermekek és felnőttek, akik bátran kifejezik, hogy segítségre van szükségük és hisznek abban, hogy segítséget is kapnak. Emellett léteznek a szorongóan kötődő gyermekek és felnőttek, akik viselkedése attól függ, hogy milyen típusú és gyakoriságú volt a szülő-gyermek kapcsolatban a korábban ismertetett félrehangoltság, vagyis hogy mennyire értette félre a szülő a gyermek megnyilvánulásait és ennek mentén mennyire volt képes/képes volt-e a megnyugtatásra.

.

HONNAN TUDHATOM, HA A GYERMEKEM NEM JÓL KÖTŐDIK HOZZÁM/AZ APÁHOZ?

.

Sok jele van a biztonságos kötődésnek, például az, hogy a gyermek könnyen illeszkedik közösségbe, könnyen alakít ki közeli kapcsolatokat társaival, megbízik másokban és rászolgál társai bizalmára. Ennek az az alapja, hogy önértékelése pozitív. Az is fontos, hogy kritika esetén nem esik teljesen kétségbe, nem értékeli le saját magát, hanem viselkedését módosítja. Fontos továbbá, hogy képes a szeparációra: kisgyermekkorban rövid időre, óvodáskorban pedig a hosszabb szülői távollétet is jól kezeli, érzelmileg kiegyensúlyozott.

Az apához való kötődés időben később jelenik meg, mint az anyával való kötődés, a második életév után. Akkor optimális a helyzet, ha az anyával való biztonságos kötődés alapozza meg az apához való kötődést. Míg az anyai kötődés az elsődleges szükségletek kielégítését biztosítja és ennek mentén alakul a biztonságos kötődés, az apával való kapcsolat a közös játékok, az apai bevonódás mélysége mentén alakul ki, az alakítja, hogy az apa mennyire hozzáférhető a gyermek számára. A gyermek megpróbálja az apát bevonni a játékos kapcsolatba a második életév folyamán és kapcsolatuk annak függvénye, hogy ez a bevonódás mennyire sikeres. Ehhez szükséges, hogy az anya ezt a kapcsolatot érzelmileg lehetővé tegye, ne féltse a gyermeket az apával való kapcsolattól. Az apához való kötődés szabályozza a gyermeki agressziót, a viselkedési határok jelenlétét: törvény, fegyelem, autirotás.”

_________________________________
A többi karácsonyi ajándékkal ellentétben ez a könyv valódi, hosszantartó örömöt hozhat az otthonokba. Ajánlott 4 év alatti gyermekes szülőknek, várandósoknak, sőt kisgyermekekkel foglalkozóknak is tartogat meglepetéseket.

A könyv a Házi Gyermekorvosok Egyesülete szakmai ajánlásával jelent meg. Elnökük szerint segít egy egészségesebb nemzedék felnövésében. Ennél jobb célja nem is lehet..  Számos gyermekekkel foglalkozó szerző, a legkülönfélébb témakörökben leírta benne azokat a fontos tanácsokat, melyeket érdemes tudni a gyermek első 4 életévében. 

forrás, további információk, kattints most, dec. 15-ig árengedményt is adunk:

www.kiskanalkommando.hu/szuloakademia

Kiskanál Kommandó – Szülőakadémia szakemberekkel c. könyv, 2O19
Szerzők:
Lukasz Rebeka (szerk)., szerzők: Porcsalminé Henter Izabella, Cseh Áron, Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társasága (képviseli: Pölöskey Péter), Csupor Dezső, Dér Péter, Stadler Judit, Tománé Mészáros Andrea, Szentannay Judit, Lukasz Rebeka, Djuroskáné Csabai Krisztina, Dénes Ivett, Gulácsi Ágnes.

4 12, 2019

ITT a 2019-es hazai irányelv az egészséges csecsemő táplálásáról

2019-12-04T08:48:28+01:00Olvasnivaló|

Emberi Erőforrások Minisztériuma irányelve az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról – Itt a videó az egyik szerzővel

– 

Klinikai egészségügyi szakmai irányelv

.

“Az irányelv a gyermekgyógyászati és védőnői protokoll helyébe lép, azzal a céllal, hogy korszerű ismeretek alapján egységes szemléletet tegyen lehetővé a csecsemőtáplálásban kulcsszerepet játszó szakemberek számára.”

.

Olvashatjuk az új irányelvben. Dr. Cseh Áron gyermek-gasztroenterológust kérdeztem, aki a megalkotásában tevékenyen részt vett.

A fenti videót szeretettel ajánljuk mindenkinek, kitértünk az új irányelv hozzátáplálással kapcsolatos összes kérdésre.

Nem szabad elfelejteni, hogy ez hány ember összehangolt munkája volt. Köszönjük nekik!

A videó végén elhangzik egy fontos felhívás is: December 2. hetében  jelenik meg egy a legújabb ajánlások alapján készült, szülőknek szóló anyag neves szakemberek tollából. Szülőakadémia a címe, és abban segít, hogy a szülők megfelelő készségekkel és tudással rendelkezzenek gyermekük jól létéhez. A Kiskanál Kommandóval együtt 2O szakember írta, szintén rendelkezik a Házi Gyermekorvosok Egyesülete ajánlásával, és a Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társasága is közreműködött benne.

A mű egy szülői online kurzust és egy új, összefoglaló könyvet tartalmaz O-4 éves korú gyerkekek számára. Nem csupán táplálás, mindent részletesen elmesélünk a mozgásfejlődésről, a beszédről, a szociális fejlődésről, alvásról, fejlődésmenetekről, betegségekről, azok megelőzéséről és kezeléséről, a hazai oltási rendről, kötődésről, ápolásról, nevelésről. Minden szülőnek ajánljuk az anyagot, akár már a fa alá! Részleteket ITT olvashatsz. 

_

2 12, 2019

ÚJ MAGYAR CSECSEMŐTÁPLÁLÁSI IRÁNYELV- ÉLŐ adás

2019-12-02T18:42:13+01:00Olvasnivaló|

📢 ÚJ MAGYAR CSECSEMŐTÁPLÁLÁSI IRÁNYELV!!!

.

Hát eljött a pillanat, amelyre régóta vártunk- azt hiszem mindenki nevében mondhatom ezt. Megszületett a hazai irányelv, melyben a hozzátáplálás tekintetében is vannak meglepetések. Azt gondoltuk, az a legjobb, ha azzal az emberrel mutatjuk be nektek, szülőknek, aki részt vett az irányelv megalkotásában.

Éppen ezért kedden (dec. 3, 16.30-kor) ÉLŐ ADÁSBAN jelentkezünk be dr. Cseh Áron gyermek-gasztroenterológussal az új irányelv hozzátáplálási részeiről a Kiskanál Kommandó Facebook-oldalán.

.
Kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben az alábbiakat:
– Lehet kérdezni.
– Lehet véleményezni, hozzászólni.
– Lehet egyet nem érteni, érdeklődni, egymást tiszteletben tartva.
– NEM lehet személyeskedni, lealacsonyítani a szakemberek munkáját.
– Sajnos nem lehet személyreszóló kérdést feltenni (pl.: “az én babám XY, adhatok neki XY-t?”). A cél most a tájékoztatás, nem tanácsadás.
Köszönjük, ha ezt minden kedves Nézőnk figyelembe veszi! 

.
💟HOGYAN LEHET MEGNÉZNI AZ ADÁST?
Dec. 3-án 16.30-kor kattints a Kiskanál Kommandó Fb. oldalára, és már látod is! 
💟AZ ADÁS megtekintése ingyenes!


💟 Köszönjük ha megosztod, ha már havon-jégen át is elintézzük az élő adás lebonyolítását, szeretnénk minél több szülőhöz eljutni! 
_____
Az irányelv: Szakmai irányelv a 0-12 hónapos gyermek táplálásához – 2019. évi Egészségügyi Közlöny 18. szám.

2 12, 2019

🎅 A dietetikus mikuláscsomagja babák számára

2019-12-02T08:43:41+01:00Olvasnivaló|

MIKULÁSCSOMAG A LEGKISEBBEKNEK

a dietetikus trükkjei

.

írta: Lukasz Rebeka, dietetikus, szülő-csecsemő konzulens jelölt

.

 

.

Jön a Mikulás, és te valószínűleg kétségbeesetten állsz a bolt közepén: mit vehetnél a gyerkőcnek? Csak nem kellene a Mikuláscsoki, vagy egyszer belefér?

Dietetikusként is, minden évben a fiamat immár negyedik éve hordom Mikulás ünnepségekre, és mit rejt a csomag? Ropi, rossz minőségű csoki +- szaloncukor, kemény cukorka, 12%-os gyümölcslé tele cukorral.

Minden gyermeknek ugyanez, akár 1, akár 11 éves. Ha felfújnám a dolgot, és ott helyben elvenném tőle, Alex azt hinné, neki ez nem jár. Ő valamiért más, mint a többi gyerek, és Anya elveszi, amit ő kapott. Inkább nem szólok, vele örülök. Nem a gyerkőc felelőssége hogy az élelmiszereket “rossz” és “jó” kategóriába sorolja, és ennek nem is most van itt az ideje (nincs is annyira rossz, nem fekete vagy fehér..).

Én azt szoktam tanácsolni, hogy már egész babakorban kezdjék el a szülők azt, hogy a hagyományos, családi ételeket bemutatják a babának. Természetesen a baba fejlettségét és korát vegyék figyelembe, de azért általában nincs oka annak, hogy egy már darabos ételt evő baba a karácsonyi beigliből ne kaphasson. 🙂 Igen, nyilván van benne cukor, de ha egész évre nézzük, ez minimális. Sokkal nagyobb az öröm, ha a kisgyermek is eheti a karácsonyi menüt, néhol picit átalakítva, de: ő is a család része. Nem kell neki feltétlenül bio quinoafasírtot készíteni ha a család tök más karácsonyi menüt eszik. Gondolkodjatok előre, mit ehetne ő is? Jön karácsony előtt egy karácsonyi cikk, melyben a többi trükköt is elmesélem.

Elárulom azért, miből áll az én mikuláscsomagom:

1. Gyümölcs. Nem a zacskóba téve ajánlom, hiszen a mandarin héjja általában növényvédőszerrel kezelt, a mogyoró pedig túl kemény az apróságoknak.

Inkább az asztalon tálald a gyümiket, zöldségeket, ott viszont csodát tudsz művelni velük, nézd:

.

2. Házi sütik: Becsomagolva, díszítve, mindegyik hozzáadott cukormentes!

Muffin

 • Multivitamin: alma-banán-sárgarépa (rengeteg gyümölcs-zöldség elrejtve)

 • Grincs: avokádó-banán-alma (karácsonyi fűszerekkel: narancshéj, fahéj, stb.)

 • Pöttyös: áfonya-banán (pl. lehet ez a baba első muffinja) 

Ez a legjobb állagú és legfinomabb ízű muffin, amit valaha a fiamnak sütöttem, és teljesen cukormentes! Alex utálja az áfonyát, de ebben a sütiben nem győztem neki adni :). Hozzátáplálás alatt is oda lesz érte babád.

Hozzávalók:

1 nagy banán

1 tojás

50 g olívolaj/ vaj

80 g búzaliszt

1 tk. sütőpor/szódabikarbóna

Opcionálisan bármi rá/bele: nálam áfonya volt itthon, de jó lehet még: meggy, cseresznye, stb.

Opcionálisan szintén: én fahéjat és reszelt narancshéjat tettem bele (kezeletlen narancshéj)

Elkészítés (5 perc)

 1. Villával törd össze pépesre a banánt

 2. Keverd össze habosra a tojással

 3. Add hozzá az átszitált lisztet, sütőport, fűszereket, keverd csomómentesre (max 2O-3O mp, ez a finom, könnyen muffintészta titka- nem szabad sokáig kevergetni)

 4. Add hozzá az olajat/olvasztott vajat

 5. Süsd meg 180°C-on, a méretétől függően:

-ha pici babamuffinok, elég 15-20 p

-ha nagy muffinok, 25-30 p

Ezzel a recepettel a hozzátáplálás alatt akár a fahéjat, akár a meggyet is bevezetheted még karácsony előtt – főpróba- .

.

.

 Keksz:

 • Kókuszos zabszelet babáknak

  • 150 g zabpehely

  • 1 evőkanál kókuszreszelék

  • 50 g olívaolaj

  • 2 evőkanál almalé/ vagy narancslé

  • 1 db banán

  • 2 db datolya (cukrozatlan, magozott)

   1. Daráld le a zabpelyhet

   2. Tedd egy tálba, majd keverd hozzá a kókuszt

   3. Daráld le együtt a: datolyát, almalevet, olívaolajat és a banánt

   4. Keverd össze a kókuszos keverékkel

   5. Egy kisebb, sütőpapírral bélelt tepsiben oszlasd el a masszát, kb. 1,5 cm magas legyen

   6. Süsd 180-on 20-25 percig (ameddig a széle elkezd barnulni)

   7. Vágd fel 6-8 darabra

.

.

3. Bolti termékek: Tudom, elszaladtak a napok és ennyit nincs időd sütni. Szerencsére ma már a legtöbb helyen kaphatóak szuper termékek, melyek babádnak is megfelelnek (mindig olvasd el az összetevőket!)

-Buláta: színes papírzacsiban

-DM/Rossmann/Müller gyümiszeletek

– Maroni natúr gesztenye

– DM/Rossmann/Müller puffasztott, babáknak szánt termékek (pl. rizskorong)

-ha mindenképp csokit szeretnél kóstoltatni: minicsoki (pl. Alnatura mini)

TIPP: Apró ajándékot is teszek a csomagba: kisautó, markoló, mini lego duplo, stb.)

.

.

Mikortól adhatóak ezek a finomságok?

 Ez a babádon múlik.

 • Ha BLW-s baba, a legtöbb már a kezdetektől.

 • Ha pürés hozzátáplálású baba, kb 8-9 korában már ő is darabos ételeket fogyaszt. Mindegyik süti puha, és ha már az összes hozzávaló be van vezetve, adható számára. Ha csupán 1-1 hozzávalón múlik a dolog, helyettesítsd, pl. körte helyett alma, fűszerek kihagyása, meggy helyett körte, stb. Ha bizonytalan vagy, írj, és átalakítjuk együtt!

 • Valószínűleg 100 hozzátáplálási táblázatot láttál már, de itt van a legújabb legösszetettebb, hazai szakemberek által írt, melyet a Házi Gyermekorvosok Egyesülete ajánl.

 • Ne feledd, egyszerre egy új alapanyagot vezess be babád számára, 4-napos szüneteket tartva az újonnan bevezetettek között. A bevezetés ne ünnepnapra, és lehetőleg ne hétvégére essen.

 A 8-9 hónaposnál kisebb, vagy darabos ételt nem fogyasztó babád számára is különlegessé teheted az ünnepeket, például ezzel a recepttel:

 Almás pite püré (glutén/vagy fahéj bevezetésre):

 • 1 db alma

 • fél db babakeksz

 • anyatej/tápszer

 • icipici fahéj (elhagyható)

 1. Az almát mosd meg, majd vágd apró darabokra.

 2. Párolóbetétbe helyezve párold 5-6 percig

 3. Reszeld le a babakekszet por állagúra

 4. Az almát pürésítd, majd keverjd bele a fahéjat és a babakekszet

 5. Ha túl sűrű, adj hozzá anyatejet/tápszert

.

-Az ünnepi menün túl kisebb babád pici csizmája is rejthet rágókát, játékot!

.

A gyermeked számára nem az ajándék a lényeg babakorban sem, hanem a törődés. A számára optimális ételek kínálása is a törődés része! Ajándékozd meg babádat egészséggel, KATT ide, hogyan. És ne feledd, jön a Szülőakadémia is napokon belül (KATT IDE). 

És nézd csak, itt az ingyenes Kisokos (HGYE és MGYT szakmai ajánlásával)- katt a képre 🙂

30 11, 2019

Erre kell figyelni a gyermekágyas időszakban: VIDEÓ Henter Izabellával!

2019-11-30T10:26:58+01:00Olvasnivaló|

Erre kell figyelni a gyermekágyas időszakban

a családnak és a szülőknek

.

A gyermekágyas időszak az első 6 babával töltött hetet jelenti. Ebben az időszakban a legfontosabb cél az, hogy egymásra hangolódjon a család minden tagja, megtanulják a baba jelzéseit értelmezni és szenzitíven reagálni azokra. Henter Izabella az alábbi videóban elmondja a legfontosabb tudnivalókat, hogy ez az időszak könnyebb legyen, tele finom falatokkal. Mi történik az anyai szervezetben? Ezt hogyan segítheti az étrend?

Van egy olyan tápanyag, amely ebben az időszakban különösen fontos, nézd csak:

.

Henter Izabella MSc dietetikus, táplálkozástudományi szakember, egészségügyi menedzser. Háromgyermekes anya és 2 unokás nagymama vagyok, amit életem legfontosabb ajándékának tekintek. A múlt században végeztem dietetikusként és egészségügyi menedzserként, hogy a dietetika szemléletét és képviselőit tudjam támogatni az egészségügyi ellátás rendszerében. Tudásomat a harmadik évezredben az orvos- és élelmiszertudományok egyetemeinek közös képzésében tökéletesítettem. Egy híján negyven évet eltöltve a szakterületemen megerősödtem abban, hogy az arany középút, a józan ész, a minőségi kutatásokkal megalapozott tudományos eredmények a megbízható alapok. A személyre szabottság, a szakember és a kliens megegyezésén alapuló beavatkozás lehet igazán eredményes és hatékony úgy az egészség fenntartásában, mint a gyógyításban.

A fenti videó a Szülőakadémia online szülői kurzusból egy részlet. Ez a mű az egész koragyermekkorról szól, szülői készségeket, képességeket épít és tudást ad. A fenti videó a  5. részlet, jön még 7!. Eddigiek: szoptatós  (KATTINTS),  baba alvós napirend (KATTINTS) , csecsemőkori hasfájás (KATTINTS), hirtelen csecsemőhalál megelőzése (KATTINTS). 

.

Ez az komplex anyag egy könyvvel kiegészülve idén decemberben jelenik meg, szuper karácsonyi ajándék annak, aki

-várandós

-babát tervez

-gyermeke/gyermekei vannak 4 éves korig

-unokája születik/4 év alatti unokája van

-gyermekekkel foglalkozik és érdekli a legújabb szakirodalom koragyermekkorból a gyakorlatban.

.

..

Az alábbi szakemberek dolgoztak rajta:

ITT fogsz részleteket kapni róla. 

29 11, 2019

Hogyan lehet a bölcsőhalált megelőzni? VIDEÓ dr. Szentannay Judittal.

2019-11-29T09:14:45+01:00Olvasnivaló|

HOGYAN LEHET A BÖLCSŐHALÁLT MEGELŐZNI? 

.

.

Dr. Szentannay Judit házi gyermekorvos, gyermek-gasztoenterológus az alábbi videóban elmondja azt, amelyet minden szülőnek érdemes és fontos tudnia. Mi az a bölcsőhalál? Hogyan lehet megelőzni? Milyen rizikótényezői vannak? Mi változott ezekben az utóbbi években? Tényleg veszélyes a hason altatás? 

.

Dr. Szentannay Judit vagyok, több mint 25 éve dolgozom az egészségügyben. Fiatal orvosként először a kecskeméti rohamkocsin dolgoztam mentőorvosként, mert nagyon fontosnak tartottam, hogy megtanuljam a sürgősségi ellátást. Gyermekem megszületése után az orvoslás legszebb területét, a gyermekek gyógyítását választottam. Így az oxyológia (sürgősségi orvostan) után csecsemő- és gyermekgyógyászatból és tavaly gyermek gasztroenterológiából is szereztem szakvizsgát. Jelenleg Kecskeméten dolgozom házi gyermekorvosként és a kórházban a gyermek-gasztroenterológiai szakrendelésen.

Több éven keresztül oktattam a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán csecsemő- és gyermekgyógyászatot. Oktatóként jelenleg is rendszeresen részt veszek a gyermekgyógyász szakorvosjelöltek szakvizsga előtti képzésében. Emellett a szülők képzését is fontosnak tartom, évente többször szervezünk Kecskeméten babamentő tanfolyamokat, ahol a gyermek-újraélesztést tanítjuk a szülőknek. Azt gondolom, hogy a legszebb hivatást választottam, ha még egyszer döntenem kellene, akkor is gyermekorvos lennék.

A fenti videó a Szülőakadémia online szülői kurzusból egy részlet. Ez a mű az egész koragyermekkorról szól, szülői készségeket, képességeket épít és tudást ad. A fenti videó a  4. részlet, jön még 8!. Eddigiek: szoptatós  (KATTINTS),  baba alvós napirend (KATTINTS) , csecsemőkori hasfájás (KATTINTS). 

.

Ez az komplex anyag egy könyvvel kiegészülve idén decemberben jelenik meg, szuper karácsonyi ajándék annak, aki

-várandós

-babát tervez

-gyermeke/gyermekei vannak 4 éves korig

-unokája születik/4 év alatti unokája van

-gyermekekkel foglalkozik és érdekli a legújabb szakirodalom koragyermekkorból a gyakorlatban.

.

..

Az alábbi szakemberek dolgoztak rajta:

.

.

28 11, 2019

Csecsemőkori hasfájás-milyen készítmények adhatóak a babának?

2019-11-28T09:07:55+01:00Olvasnivaló|

Csecsemőkori hasfájás 

-milyen gyógykészítmények adhatóak a babának?- 

.

Embertpróbáló dolog, ha a kisbabának fáj a hasa. Szülőként nem igazán tudjuk, milyen készítményeket adhatunk ilyenkor neki és milyeneket nem. A következő videóból DrCsupor Dezső árulja el nekünk a választ. 

Dr. Csupor Dezső, gyógyszerész

Gyógyszerészként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen. A diplomázást követően kutatóként kezdtem dolgozni az alma materemben, itt szereztem doktori fokozatot is, jelenleg egyetemi docensként oktatok és kutatok. Kutatási területem a gyógynövények kémiai összetétele és hatásaik, ezzel kapcsolatos tárgyakat oktatok (köztük fitoterápiát) gyógyszerész- és orvostanhallgatóknak. Az ismeretterjesztést nagyon fontosnak tartom, hiszen szakszerű ismeretek elsősorban szakemberektől szerezhetők be. Több könyv, blog szerzője, szerkesztője vagyok. Ezek nagy része kapcsolódik a fitoterápiához, azaz a gyógynövények gyógyászati alkalmazásához. Három fiam van, így a csecsemő- és kisgyerekkori betegségek gyógynövényes kezeléséről saját tapasztalataim is vannak.

.

A fenti videó a Szülőakadémia online szülői kurzusból egy részlet. Ez a mű az egész koragyermekkorról szól, szülői készségeket, képességeket épít és tudást ad. A fenti videó a  3. részlet, jön még 9!. Eddigiek: szoptatós  (KATTINTS)baba alvós napirend (KATTINTS). Ez az komplex anyag egy könyvvel kiegészülve idén decemberben jelenik meg, szuper karácsonyi ajándék annak, aki

-várandós

-babát tervez

-gyermeke/gyermekei vannak 4 éves korig

-unokája születik/4 év alatti unokája van

-gyermekekkel foglalkozik és érdekli a legújabb szakirodalom koragyermekkorból a gyakorlatban

.

Az alábbi szakemberek dolgoztak rajta:

Köszönjük, ha megosztod!

27 11, 2019

Kell a babának napirend? VIDEÓ dr. Dénes Ivettel!

2019-11-27T19:09:15+01:00Olvasnivaló|

Kell a babának a napirend?

.

Dr. Dénes Ivett orvos, bababarát alvástanácsadó elárulja az alábbi videóban, hogy kell-e egy kisbabának napirend. Miért fontos ez? Milyen a jó napirend? Mennyire rugalmas? Kattints, és megtudhatod.

Dr. Dénes Ivett vagyok. Orvos, bababarát alvástanácsadó, szülő-csecsemő kapcsolati konzulens jelölt. Nagyobbik fiam nemalvása miatt kezdtem behatóan foglalkozni a gyermekek alvásának tudományával, blogot írok, előadásokat tartok, online klubot vezetek, és írtam a témában egy hiánypótló könyvet. Küldetésem, hogy a babák alvásával kapcsolatos tévhitek és városi legendák helyett a szülőkhöz eljussanak a tudományosan bizonyított, biztonságos, bababarát, a szoptatást és a biztonságos kötődést támogató módszerek és megoldások. Vallom, hogy a jó alvás minden babának jár!

.

.

A fenti videó a Szülőakadémia online szülői kurzusból egy részlet. Ez a mű az egész koragyermekkorról szól, szülői készségeket, képességeket épít és tudást ad. A fenti videó a  2. részlet, jön még 10!, ez a tegnapi szoptatós KATT. Ez az komplex anyag egy könyvvel kiegészülve idén decemberben jelenik meg, szuper karácsonyi ajándék annak, aki

-várandós

-babát tervez

-gyermeke/gyermekei vannak 4 éves korig

-unokája születik/4 év alatti unokája van

-gyermekekkel foglalkozik és érdekli a legújabb szakirodalom koragyermekkorból a gyakorlatban

.

Az alábbi szakemberek dolgoztak rajta:

.

.

Dupla szakmai ajánlással, gyakorló hazai szakemberek összefogásából. Részletekért KATTINTS IDE.

26 11, 2019

SZÜLŐAKADÉMIA-1.rész-dr. Gulácsi Ágnes

2019-11-28T09:17:03+01:00Olvasnivaló, Videó|

SZÜLŐAKADÉMIA 1. rész, dr.Gulácsi Ágnes

-szakemberektől mindent az első 4 évről- 

.

Sorozatunkban bemutatjuk a Szülőakadémia anyag készítőit. Ez a mű egy szülőknek szóló profi tananyag (videós, otthonról végezhető kurzus és könyv egyben) az egész koragyermekkorról (várandósságtól 4 éves korig), szakemberektől, a legújabb irányelvek alapján.

A megfelelő ismereteket mi adjuk, a magabiztoságot, szeretetet, ezáltal pedig a biztonságot a gyermekének maga a szülő biztosítja. Mert minden gyermek más, egyedi és megismételhetetlen.

Ez a küldetésünk a Szülőakadémiával. Szülői készségeket és tudást adunk.

.

.

Első rész: Mindent a szoptatásról

Bemutatkozik: dr. Gulácsi Ágnes

gyermekgyógyász, IBCLC laktációs szaktanácsadó, integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens

 .

A Semmelweis Egyetemen végeztem általános orvosként, majd csecsemő-és gyermekgyógyászatból szakvizsgáztam. 2012 óta dolgozom egy budapesti gyermekkórházban.

Érdeklődésem középpontjában a csecsemők különböző tünetei és az anya-gyermek kapcsolat áll. Munkám során rengeteg szoptatással kapcsolatos kérdéssel találkozom, szerettem volna többet, jobban segíteni ezen a területen, így 2018-ban IBCLC laktációs szaktanácsadó nemzetközi vizsgát tettem.

Emellett integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzulensi képzettséggel is rendelkezem, mely az orvosi munkámat egy más szemléletmóddal egészíti ki. Ezt evés- és alvásproblémás kisgyermekek és családjaik ellátása során hasznosítom, melyet egy erre szakosodott ambulancián végzek.

Jelenleg otthon vagyok csecsemőkorú kisfiammal, akitől nap mint nap rengeteget tanulok az anyaságról és saját magamról

Ági részlete az anyagból: Honnan tudhatjuk, hogy az újszülött éhes? 

.

Minden nap újabb szakembert mutatunk be, aki dolgozott az anyagon. Nem kevesebb, mint 2O, egészségügyi végzettséggel rendelkező, gyakorló szakembert.

Köszönjük, ha megosztod a cikket!

17 11, 2019

💟 BEVEZETŐ ÁRON csupár pár napig!

2019-11-17T18:14:44+01:00Olvasnivaló|

TEJMENTES TUDÁSANYAG

-csecsemőkortól óvodás korig-

.

A tejfehérjeallergia a leggyakoribb ételallergia a kisgyermekek körében. Ezeknek a gyerekeknek nagyobb esélyük van fejlődés-, és növekedésbeli elmaradásra.  Bizonytalanság és felesleges körök helyett engedd, hogy segíthessünk!.

Rengeteg gyermeket feleslegesen, rosszul, esetleg túl korlátozóan diétáztatnak. Tegyél érte, hogy a gyermeked ne tartozzon közéjük! Nélkülözhetetlen a sikerhez, hogy megfelelő, korszerű információkkal rendelkezz szülőként. Anyagaink együtt, egymást kiegészítve segítenek a mindennapok során.

.Megtanítunk arra, hogyan biztosíts lemondások nélküli, finom falatokkal teli étrendet gyermeked számára, illetve elsajátíthatod a hiánytünetek nélküli, egészséges fejlődéshez szükséges tudnivalókat.

.

Miért jó a Tejmentes szülői tananyag?

Magabiztosságá tesz: Választ kapsz a tejallergiát érintő minden kérdésedre, az életvitel így sokkal könnyebb és kiszámíthatóbb lesz

Szakmailag hiteles: Gyermekekkel foglalkozó szakemberek segítenek, a legújabb kutatási eredmények alapján

Biztonságot ad: Elkerülheted gyermekednél a hiánytünetek megjelenését, hiszen dietetikus tanít meg arra, hogyan tudod egyszerűen és finoman helyettesíteni gyermeked étrendjében a kieső tápanyagokat

-Kényelmes neked: A videókat korlátlanul, korlátlan ideig megnézheted bármilyen eszközön, a tüneti naplót pedig kinyomtathatod bármikor

-Lelki támasz: Minimalizálhatod gyermeked rosszkedvét, frusztrációját, hiszen ő is finomat fog enni és nem kell lemondania semmilyen finomságról

És a legfontosabb: Megkönnyebbülsz attól, hogy tudod, mire számíthatsz ezen az úton. Függetlenül attól, hogy gyermeked valóban tejallergiás vagy csak gyanú van rá, független a diéta hosszától.

.

Mit tartalmaz a szülői tananyag?

 1. “Tejmentes diéta egyszerűen, lemondások nélkül” című gyakorlati videót Lukasz Rebeka dietetikussal.

 2. “Mindent a tejallergiáról” című elméleti tudnivalókat tartalmazó videót dr. Cseh Áron gyermek-gasztroenterológussal és Lukasz Rebekával.

 3. Tüneti naplót ajándékba: segítségével könnyen kideríthető, valóban a tejfehérje okozza-e a gyermeked tüneteit.

Mindez most még bevezető áron: csupán néhány napig, pár doboz növényi tej áráért, a konzultációs díjak töredékéért. RÉSZLETEKÉRT KATT IDE. 

Load More Posts