ADATVÉDELEMMEL VEGYES

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum

 

Felhívjuk szíves figyelmedet arra, hogy személyes adataidat csak tisztességesen és jogszerűen gyűjtjük és kezeljük, a lehető legbiztonságosabban tároljuk, személyedhez fűződő jogaidat tiszteletben tartjuk. Kérésed esetén felvilágosítást adunk a tárolt adataidról, azok törlését – elektronikus úton írásban – bármikor kérheted a info@gyermekdietetikus.hu e-mail címen. Személyes adataidat kizárólag az alábbiakban meghatározott célból, a Te, illetve a mi jogaink gyakorlása és/vagy kötelezettségünk teljesítése érdekében gyűjtjük és kezeljük és csak olyan körben, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az alább ismertetett szolgáltatásunkat nyújtani és/vagy teljesíteni tudjuk. Minden esetben gondoskodunk az adataid biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok és az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adataidat így megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Kiskanál Kommandó megfelelő technikai megoldással biztosítja személyes adataid vonatkozásában azt is, hogy a nyilvántartásokban tárolt adataid közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és személyedhez rendelhetők. A személyes adataidhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adataid megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználásuk megakadályozása érdekében gondoskodunk a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársaink ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kialakításáról. Az Kiskanál Kommandó és az általa üzemeltetett tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere védi személyes adataidat többek között a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, a hack-ek, és egyéb támadások ellen. A személyes adatkezeléseddel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást az Adatvédelmi szabályzatunk alatt olvashatsz (link). Felhívjuk ekörben végezetül a figyelmed arra, hogy miután az alábbi szolgáltatás platformja a Facebook közösségi médiafelülete, ezért a közöttünk létrejött jogviszonyra irányadó a FaceBook mindenkoron hatályos adatvédelmi szabályzata is, amelyet a profilod alatt a gyorssúgó – adatvédelmi hivatkozások alatt érhetsz el. A Kiskanál Kommandó a Facebook adatkezeléséért mindennemű felelősségét kizárja tekintettel arra is, hogy arra semmilyen ráhatása nincs. A velünk megkötött szerződésed értelmében kijelented, hogy a Facebook minden koron hatályos adatvédelmi szabályzatát megismerted, azt nyomon követni vállalod és annak tudatában kötöd meg velünk a szerződésedet, tartod fenn velünk jogviszonyod.

Kérjük, figyelmesen olvasd el az általános szerződéskötési feltételeinket és az adataid védelmére vonatkoztató tájékoztatónkat. Az Kiskanál Kommandó, mint szolgáltató és úgyis, mint adatkezelő a következő rendelkezéseknek veti alá magát azzal, hogy az általa üzemeltetett honlapján ill. bármely általa on-és/vagy offline marketing anyagokban és/vagy eszközökön közétett, valamennyi szolgáltatására/nyilatkozatára irányadónak tekinti, függetlenül annak felhasználó általi elérési módjától. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a szolgáltatásunk népszerűsítése és a Te jogaid védelme érdekében az alább olvasható rendelkezéseknek a változtatás jogát a Kiskanál Kommandó fenntartja, ugyanakkor a változtatásokat a honlapunkon nyomon tudod követni.

Felhívjuk figyelmedet arra, hogy regisztrációddal, a weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelésed leadásával, hírlevélre való feliratkozásoddal közöttünk u.n. online (elektronikus úton létrejött) szerződés kötődik, amelynek értelmében az alábbi a Kiskanál Kommandó által meghatározott alábbi szerződéskötési feltételeket kifejezetten elfogadod, magadra nézve kötelezőnek ismered el az adataid kezelésére vonatkozó rendelkezések mellett azzal, hogy a Kiskanál Kommandó által változtatott alábbi rendelkezések változását nyomon követni és betartani vállalod. Ha a változás olyan rendelkezést tartalmaz, amely alapján a jogviszonyt a továbbiakban nem kívánod fenntartani, kérjük írj nekünk és tájékoztass minket a felmondásodról.

 

 

 

Ki a szolgáltató? Mi a jogviszony tárgya?

A szolgáltató LUKASZ REBEKA egyéni vállalkozó (székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Rákóczi u. 15; nyilvántartási száma: 52517291; adószáma: 68974794-2-31; e-mail címe: info@gyermekdietetikus.hu; telefonszáma: 06706799305 ; az előzőekben és a továbbiakban, mint: Kiskanál Kommandó). A Kiskanál Kommandó a közte és bármely, jogviszony megkötésére jogosult felhasználó között e rendelkezések alapján létrejött (jog) viszony keretében hazai és nemzetközi szintéren, infokommunikációs eszközök (Facebook közösségi zárt csoportban (lásd. : www.fb.com/kiskanalkommandoklub; / e-mailben, csoportosított hírlevélben, stb.) útján időszakos VIP klubtagság révén, 3 év alatti gyermekek számára szülőknek szóló tanácsadást biztosít magyar nyelven.  Az online szolgáltatások (dietetikai tanácsadás, tejmentes anyagok, fitness anyagok) is ide sorolandóak. (szolgáltatás tárgya)

 1. Hogyan jön létre és szűnik meg közöttünk a jogviszony?

Mindenek előtt felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a Kiskanál Kommandó szolgáltatása nem eredmény köteles, az általa adott tanácsokért egészségügyi, jogi és/ vagy pénzügyi felelősséget nem vállal/ mindennemű megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizárja.

VIP: Zárt közösségi csoporton belül lehetőséget biztosít arra, hogy u.n. VIP szolgáltatás keretén belül 3.900, azaz háromezerkilencszáz forint + 0% ÁFA/előfizetési időszak ellenértékért cserébe, 28 napos előfizetési időszak mellett

 • a felhasználók személyes kérdéseket tegyenek fel külön posztok alatt, amelyekre – ünnepnapokat kivéve – 24 órán belül válaszol,
 • szükség szerint szakértőkhöz irányítja a kérdezőt,
 • kizárólag a felhasználóknak szólóan exkluzív/live videótartalmakat (például tananyagokat a földimogyoró bevezetéséről) oszt meg,
 • e-maileket küld havi rendszerességgel korlátlan számban tájékoztatási céllal,
 • ”Tanoda” alatt hozzátáplálás alatti témákban edukációt biztosít,
 • telefonos konzultáció keretén belül minden hónapban a zárt közösségen belül előzetesen közzétetten meghirdetett napon, 2 órán keresztül válaszol a felhasználók szolgáltatás tárgyát érintő kérdéseire.

Online konzultáció/Online Tananyagok (tejmentes anyag, fitness anyag).

Egy űrlap kitöltése az első lépése ezeknek a szolgáltatásoknak, miután kiválasztottad a számodra megfelelő terméket/szolgáltatást. Az űrlapon önként megadod a nevedet, e-mail címedet, lakcímedet és számlázási adataidat. Az OTP Simple rendszeren keresztül történik a tranzakció.

Ezt követően a Kiskanál Kommandó felveszi veled a kapcsolatot e-mailben egy válasz levélben a további teendőkről.

-a tejmentes anyagot a fizetéstől számítva 28 napig éred el saját regisztrációd, jelszavad alatt a www.kiskanalkommando.hu honlapon, ezalatt korlátlanul megnézheted, 1 IP-címet használva

-az online konzultáció során a Kiskanál Kommandó bekéri a szükséges dokumentumokat esettől függően: részletes anamnézis, táplálási felvételek, percentilgörbe, táplálási napló, stb., majd ezeket elemzi. A megbeszélt időpontban ezek alapján ad dietetikai tanácsot online beszélgetés formájában.

A szolgáltatás nyújtásával összefüggően adott tanácsadásért – miután annak betartására, a gyermek/anya személyes megfigyelésére/megvizsgálására lehetőség nincs a Kiskanál Kommandó nem áll helyt. A szolgáltatás igénybevétele miután az online térben zajlik nyomatékosan felhívjuk a figyelmed arra, hogy semmi esetre sem helyettesíti sem a személyes orvosi vizsgálatot, sem a dietetikai konzultációt, a Kiskanál Kommandó által közzétett valamennyi tartalom a szerzők általános szakmai véleményét tükrözi, pusztán tájékoztató jellegű, kérlek ezt vedd figyelembe. A Kiskanál Kommandó mindennemű közvetett és/ vagy közvetlen károkért, így többek között maradandó egészségromlásért, allergiáért, emésztőrendszeri tűnetekért, ételérzékenység kialakulásáért, stb. (a továbbiakban, mint: kár) történő helytállását kifejezetten kizárja. Kizárja továbbá felelősségét a Kiskanál Kommandó a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett károkért és ezek következményeiért, a felhasználó gyermekénél beállt valamennyi közvetett/ közvetlen károk esetében, az internetes hálózatban gondatlanságból és/ vagy szándékosan keletkezett technikai meghibásodásokért és/ vagy szolgáltatás kimaradásokért, információ- és/ vagy adatvesztésekért, bármely romboló alkalmazás és/ vagy program által okozott károk/ hibák és/ vagy a közszolgáltatóknál bekövetkezett hibák és/ vagy közvetlenül/ közvetetten a felhasználónál beállt károk/ igények esetében. A Kiskanál Kommandó nem szavatol, sem pénzügyi, sem egészségügyi, sem jogi felelősséget nem vállal, mindennemű megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizárja a weboldal, közösségi zárt csoport használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítás késedelméből adódó, vírusok által okozott, szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, adattovábbítási kapcsolat, rendszerhibából adódó, és/ vagy bármely felhasználója által okozott károkért.

VIP: Zárt közösségi csoporton belül lehetőséget biztosít arra, hogy u.n. VIP szolgáltatás keretén belül 3.900, azaz háromezerkilencszáz forint + 0% ÁFA/előfizetési időszak ellenértékért cserébe, 28 napos előfizetési időszak mellett

 • a felhasználók személyes kérdéseket tegyenek fel külön posztok alatt, amelyekre – ünnepnapokat kivéve – 24 órán belül válaszol,
 • szükség szerint szakértőkhöz irányítja a kérdezőt,
 • kizárólag a felhasználóknak szólóan exkluzív/live videótartalmakat (például tananyagokat a földimogyoró bevezetéséről) oszt meg,
 • e-maileket küld havi rendszerességgel korlátlan számban tájékoztatási céllal,
 • ”Tanoda” alatt hozzátáplálás alatti témákban edukációt biztosít,
 • telefonos konzultáció keretén belül minden hónapban a zárt közösségen belül előzetesen közzétetten meghirdetett napon, 2 órán keresztül válaszol a felhasználók szolgáltatás tárgyát érintő kérdéseire.

Online konzultáció/Online Tananyagok (tejmentes anyag, fitness anyag).

Egy űrlap kitöltése az első lépése ezeknek a szolgáltatásoknak, miután kiválasztottad a számodra megfelelő terméket/szolgáltatást. Az űrlapon önként megadod a nevedet, e-mail címedet, lakcímedet és számlázási adataidat. Az OTP Simple rendszeren keresztül történik a tranzakció.

Ezt követően a Kiskanál Kommandó felveszi veled a kapcsolatot e-mailben egy válasz levélben a további teendőkről.

-a tejmentes anyagot a fizetéstől számítva 28 napig éred el saját regisztrációd, jelszavad alatt a www.kiskanalkommando.hu honlapon, ezalatt korlátlanul megnézheted, 1 IP-címet használva

-az online konzultáció során a Kiskanál Kommandó bekéri a szükséges dokumentumokat esettől függően: részletes anamnézis, táplálási felvételek, percentilgörbe, táplálási napló, stb., majd ezeket elemzi. A megbeszélt időpontban ezek alapján ad dietetikai tanácsot online beszélgetés formájában.

A szolgáltatás nyújtásával összefüggően adott tanácsadásért – miután annak betartására, a gyermek/anya személyes megfigyelésére/megvizsgálására lehetőség nincs a Kiskanál Kommandó nem áll helyt. A szolgáltatás igénybevétele miután az online térben zajlik nyomatékosan felhívjuk a figyelmed arra, hogy semmi esetre sem helyettesíti sem a személyes orvosi vizsgálatot, sem a dietetikai konzultációt, a Kiskanál Kommandó által közzétett valamennyi tartalom a szerzők általános szakmai véleményét tükrözi, pusztán tájékoztató jellegű, kérlek ezt vedd figyelembe. A Kiskanál Kommandó mindennemű közvetett és/ vagy közvetlen károkért, így többek között maradandó egészségromlásért, allergiáért, emésztőrendszeri tűnetekért, ételérzékenység kialakulásáért, stb. (a továbbiakban, mint: kár) történő helytállását kifejezetten kizárja. Kizárja továbbá felelősségét a Kiskanál Kommandó a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett károkért és ezek következményeiért, a felhasználó gyermekénél beállt valamennyi közvetett/ közvetlen károk esetében, az internetes hálózatban gondatlanságból és/ vagy szándékosan keletkezett technikai meghibásodásokért és/ vagy szolgáltatás kimaradásokért, információ- és/ vagy adatvesztésekért, bármely romboló alkalmazás és/ vagy program által okozott károk/ hibák és/ vagy a közszolgáltatóknál bekövetkezett hibák és/ vagy közvetlenül/ közvetetten a felhasználónál beállt károk/ igények esetében. A Kiskanál Kommandó nem szavatol, sem pénzügyi, sem egészségügyi, sem jogi felelősséget nem vállal, mindennemű megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizárja a weboldal, közösségi zárt csoport használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítás késedelméből adódó, vírusok által okozott, szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, adattovábbítási kapcsolat, rendszerhibából adódó, és/ vagy bármely felhasználója által okozott károkért.

Személyes tanácsadás: személyesen biztosít lehetőséget arra, hogy Rebeka dietetikai segítséget nyújtson (Műk. engedély szám: 226665) a szentendrei rendelőjében. A rendelés egészségügyi tevékenység alá tartozik.

Ennek megrendeléséhez a www.kiskanalkommando.hu/rendeles oldalon a személyes tanácsadást választva szükséges kifizetni azt 19.900 Ft/ kontroll esetében 15.900 Ft értékben. Egy űrlap kitöltése az első lépése ennek a szolgáltatásnak. Az űrlapon önként megadod a nevedet, e-mail címedet, lakcímedet és számlázási adataidat. Az OTP Simple rendszeren keresztül történik a tranzakció.

Ezt követően a Kiskanál Kommandó felveszi veled a kapcsolatot e-mailben egy válasz levélben a további teendőkről.

A Kiskanál Kommandó mindennemű közvetett és/ vagy közvetlen károkért, így többek között maradandó egészségromlásért, allergiáért, emésztőrendszeri tűnetekért, ételérzékenység kialakulásáért, stb. (a továbbiakban, mint: kár) történő helytállását kifejezetten kizárja.

Elállás joga a személyes és az online tanácsadás esetében:

Rebeka tanácsadásai kifizetése után lehetőség van azokat lemondani díjmentesen a megbeszélt időpont előtt legkésőbb 48 órával. Ezt követően a tanácsadás díja elveszik.

Ha a fentieket tudomásul vetted és annak tudatában regisztrációddal a jelen rendelkezéseket elfogadnád és magadra nézve kötelezőnek is ismernéd el, kérünk, hogy saját felelősségedre és saját belátásod szerint csak abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásunkat, ha elmúltál már 18 éves, jog- és cselekvőképes vagy (felhasználó). A Kiskanál Kommandó mindennemű felelősségét kizárja, amennyiben felhasználója a hatályos jog és/ vagy e rendelkezések alapján nem alkalmas a jogviszony megkötésére, annak teljesítésére, bármely jog gyakorlására, kötelezettség teljesítésére és úgy tekinti, mintha közte és a felhasználó között a (jog)viszony létre sem jött volna.

Azzal, hogy az e-mail címedet önkéntesen megadod (azaz regisztrálsz honlapunkon) azzal azt is kijelented, hogy az alább egyértelműen részletezett adatvédelmi szabályzat és általános szerződéskötési feltételeket elfogadod és életbe lépnek többek között az adataid védelmére vonatkozó rendelkezések. Ezt követően az általad megadott e-mail címre egy, a klubtagságodra/szolgáltatásodra vonatkozó aktiváló e-mailt küldünk Neked. Ha az aktiváló e-mailben szereplő linkre kattintasz, a rendszer elnavigál a főoldalra, ahol a VIP klubtagságra/szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatást meg tudod rendelni. Ahhoz, hogy a VIP tagságodat megkapd már csak az szükséges, hogy a szolgáltatás ellenértékét pénzügyileg is teljesítsd, amit megtehetsz a honlapunkról is elérhető SimplePay oldalán. Azok az adataid, amit bármely partnerünk (pl.:SimplePay) oldalán megadsz a Kiskanál Kommandó számára nem érhetőek el, azokat a Kiskanál Kommandó nem gyűjti/ kezeli/ tárolja, így kérünk arra, hogy olvasd el figyelmesen a partnerünk által közzétett tájékoztatásokat, adataid védelmére vonatkozó rendelkezéseket, tekintettel arra is, hogy személyes adataid kezelésére/ felhasználásra/ továbbítására a partnerünk adatkezelési szabályzata az irányadó, vele kötsz a pénzügyi teljesítésre is szerződést, a Kiskanál Kommandó mindennemű felelősségét ekörben kizárja. Ezt követően ha a havi díjat pénzügyileg teljesítetted és erről a partner a Kiskanál Kommandót értesíti és a banki jóváírás időpontját követő, maximum 24. órában a szolgáltatásunk igénybevételét meg is tudod kezdeni. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy amennyiben ezt követően a Zárt csoportba belépsz a Kiskanál Kommandó által nyújtott teljes szolgáltatási paletta, a teljes adatbázis elérhetővé válik, így az alább részletezett elállási jogodtól elesel. Felhívjuk figyelmedet arra is, hogy a Kiskanál Kommandó az általad igénybe vett szolgáltatást minden előre megfizetett 28 napra biztosítja a felhasználóknak azzal, hogy ez alatt az időszak alatt maximum két nap telhet el szolgáltatásának nyújtása nélkül, ide nem értve az előre bejelentett karbantartásokat, a rendszerfejlesztés miatti üzemszüneteket, valamint a szolgáltató hibáján kívüli, rendkívüli esteket (vis maior). Felhívjuk a figyelmedet arra is, hogy a VIP szolgáltatás jellege és annak keretén belül biztosított információk és bármely platformon megosztott tartalom mennyisége változó lehet, ami azt is jelenti, hogy az is előfordulhat, hogy érdemi tartalom és/ vagy érdemi tanácsadásra adott napon nincs és/ vagy korlátozottan van lehetőség. A Kiskanál Kommandó mindennemű felelősségét ekörben kizárja. Kizárja a Kiskanál Kommandó mindennemű felelősségét abban az esetben is ha különböző marketing kampányaiban, tájékoztatást biztosító tartalmai során a szolgáltatásának népszerűsítése, vagy a tartalom szakmai színesítése érdekében az adott kérdésben járatos személyek Részedre, mint felhasználó részére közvetetten és/ vagy közvetlenül tanácsot adnak.

Kérünk, hogy ha megkezded a Kiskanál Kommandó szolgáltatásainak igénybevételét a hatályos jogszabályokat tartsd be, az zárt közösségi felületet és a szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használd. A használat során tartózkodj minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók, az Kiskanál Kommandó és/ vagy partnerei érdekeit sérti és/ vagy veszélyezteti, akadályozza más felhasználók szolgáltatás igénybevételének jogát, jogos érdekét. Mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül ne fürkészd ki, ne tedd közzé és ne használd fel. Más felhasználók, a Kiskanál Kommandó és/ vagy partnerei becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait ne sértsd. Kérjük azt is, hogy tartózkodj a rasszista, valamely vallást, vagy etnikai kisebbséget sértő, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Hozzászólásaidban tartózkodj a másokra nézve sértő, bántó, kioktató, zavaró megnyilvánulásokat, a csoport szabályait nyomatékosan kérünk, hogy tartsd be. A Kiskanál Kommandó álprofillal rendelkező felhasználót a zárt csoportba nem vesz fel még abban az esetben sem ha a szolgáltatás ellenértékét megfizetni vállalja.  Kérünk arra is, hogy ne küldj kéretlen tartalmakat sem más felhasználóknak, sem a Kiskanál Kommandónak és/ vagy partnereinek, vagy olyan leveleket, amelyek akár méretük, akár tartalmuk, akár csatolmányuk okán alkalmas lehet arra, hogy más felhasználóknak, a Kiskanál Kommandónak és/ vagy partnereinek kárt okozzon, vagy tevékenységét, a zárt csoport üzemzavar nélküli működését bármely módon hátráltatassa, befolyásolja, kizárja. A Kiskanál Kommandó fenntartja a jogát arra, hogy ha kára keletkezik a károkozóval szemben, a kárainak és/ vagy igényeinek érvényesítésén felül, az érvényesítéssel együtt járó költségek és/ vagy díjak áthárítása mellett fellépjen.

A Kiskanál Kommandó mindennemű külön értesítés nélkül bármely szolgáltatását és/ vagy szolgáltatásainak összességét jogosult egyoldalúan megszüntetni, bármely felhasználóval kötött virtuális/ online(jog)viszonyát indokolás és kártalanítás/ kártérítés nélkül felmondani, attól elállni, a zárt csoportból kizárni különösen akkor, ha a felhasználó a fent írt rendelkezéseket megszegi. Ez esetben a jogellenesen eljáró felhasználó által megfizetett díjra a Kiskanál Kommandó igénytart bánatpénz jogcímén. Az előfizetett időszakod (hónap/ más időszak) végére minden további nélkül felmondhatod Te is jogviszonyunkat, mely esetben kérünk értesítsd a Kiskanál Kommandót e-mailben. A Kiskanál Kommandó a felhasználó felmondási/ elállási jogának gyakorlásának írásbeliségét kiköti. Felhívjuk szíves figyelmed arra, hogy a Kiskanál Kommandó bármely felhasználó felmondási/ elállási jogának gyakorlásának esetén az általa megfizetett díjakat nem köteles visszatéríteni, kivéve ez alól, ha a felhasználó a szolgáltatás igénybevételét még nem kezdte meg és annak pénzügyi teljesítését – a jóváírás napját – követő 15 (tizenöt) jogvesztő naptári napon belül írásban jelzi, hogy nem is kívánja igénybe venni. Ez esetben a Kiskanál Kommandó a felhasználó által kiválasztott szolgáltatás ellenértékének 80%-át visszautalja a felhasználó által megjelölt bankszámlára. Felhívjuk szíves figyelmedet ekörben arra, hogy az általad kiválasztott szolgáltatás igénybevételéről történő írásbeli lemondásod Kiskanál Kommandó általi tudomásul vétele és a jogvesztő határidő betartása a Te bizonyítási terhedre esik, a Kiskanál Kommandó külön vizsgálatot nem folytat le és a felhasználó által megjelölt pénzügyi teljesítésre alkalmas bankszámlát jogosultság vonatkozásában nem ellenőrzi, mindennemű felelősségét kifejezetten kizárja. Amennyiben pedig a szolgáltatást a további időszakokra is igénybe kívánod venni a Kiskanál Kommandó az első szolgáltatás igénybevételedet követő időszakot megelőző 48 órán belül értesítést küld az általad megadott e-mail címre, hogy a következő időszakra vonatkozó előfizetési díjat befizethesd. Pénzügyi teljesítésedről a Kiskanál Kommandó automatikus számlázó rendszerén keresztül számviteli bizonylatot állít ki és megküldi az e-mail címedre. Ekörben tájékoztatjuk arról, hogy az e-mail mellékletét képező számviteli bizonylat a KBOSS. hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép., cégjegyzékszáma: 13 09 101824, adószáma: 13421739-2-13) által fenntartott számlázz.hu számlázó program által került kiállításra, amely minden tekintetben megfelel a hatályos magyar jogszabályi rendelkezéseknek. Akárcsak a programmal nyomtatott PDF formátumú számla, az elektronikus úton megküldött számla táv-nyomtatással történő előállítása is megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet előírásainak tekintettel arra is, hogy olyan számlát kapsz elektronikus úton kézhez, amely adattartalma a nevezett törvény 169. §-ban írtaknak megfelelően tartalmazza a kötelezően előírtakat. Természetesen ha igényled a számla kinyomtatott és kézjegyű aláírással ellátott példányát postai úton is megküldjük részedre. Valamennyi e-mail mellékletét képező számla jogszabály megfelelőségi  nyilatkozatát külön kérésed estén szintén vállaljuk elektronikusan megküldeni. Ha az első szolgáltatás igénybevételedet követő időszakot megelőző 48 órán belüli értesítésedet során az e-mailben feltűntetett úton, sem az azt követő 28 napos időszakot megelőző 15 napon belül nem jelzed írásban, hogy nem kívánod továbbá a szolgáltatást igénybe venni a Kiskanál Kommandó mindaddig levonja a díjat, amíg a közöttünk lévő virtuális/ online(jog)viszonyt meg nem szünteted függetlenül attól, hogy igénybe vetted-e a szolgáltatást ténylegesen, vagy sem.

 1. Adataid védelméről!

Amint azt fent is olvashattad a Kiskanál Kommandó szolgáltatását akkor tudod igénybe venni, ha megadod e-mail címedet, egészségügyi adatokat az online dietetikai konzultációhoz, a pénzügyi teljesítés érdekében pedig számlázási adataidat: vezeték és kereszt nevedet/cég nevét, lakcímet/székhelyet (irányítószám, ország, megye, város, és cím feltűntetése mellett) ((személyes) adatok). Kérünk, hogy valós adataidat hiánytalanul, megfelelő formátumban add meg és más jogát/ jogos érdekét ne sértsd a regisztrációddal. Ellenkező esetben a honlap programja újra-és újra felkér az adatok megadására. Így van ez akkor is, ha már egy regisztrált e-mail címet adsz meg, ami egy másik felhasználó egyedi azonosítására már alkalmas lehet. Felhívjuk ekörben a figyelmed arra, hogy bármely személyes adat weboldalunkon történő megadását önkéntesnek tekinti a Kiskanál Kommandó azzal, hogy az önkéntességet külön nem vizsgálja. Bármely általad honlapon történő adat rögzítését a Kiskanál Kommandó úgy tekinti, hogy polgári és büntető jogi felelősséged tudatában kijelented, azok valós és megbízható adatok. Ugyanakkor a Kiskanál Kommandó mindenkoron biztosítja bármely felhasználónak, adatkezeléssel érintettnek azt a jogát, hogy a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon, azok törlését kezdeményezze. A Kiskanál Kommandó a felhasználók gondatlan/ szándékos magatartásából eredő mindennemű károkért, személyes adatokkal való visszaélésekért jogi és/ vagy pénzügyi felelősségét/ megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizárja. Minden esetben kérjük figyelj a saját és mások adatainak védelmére, megválasztására, pontos (naprakész) változtatására elkerülve ezzel is a visszaéléseket.

Tájékoztatunk arról is, hogy a Kiskanál Kommandó az általad önkéntesen megadott személyes adatokon felül csak azokat az adataidat kezeli, amelyeket jogszabályok előírnak, vagy amelyek kezelésére azok lehetőséget teremtenek, továbbá amelyek a mindenkoron meghirdetett szolgáltatásaink igénybevételéhez, a felhasználói élményed fokozásához, szerződésszerű teljesítése/ szolgáltatásának nyújtásához, annak népszerűsítéséhez szükségesek. Ugyanakkor nem kezel a Kiskanál Kommandó olyan adatokat, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges pénzügyi teljesítésekhez szükségesek (pl: SimplePay), és nem vállal felelősséget azon személyes és/ vagy egyéb adataid kezeléséért sem, amelyek a közösségi zárt csoporton belül/honlapon megjelenő, megjelenítendő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseiért sem, melyekre a weboldalunkról más honlapra át lehet térni, vagy más honlapra történő hivatkozásra vonatkozik.

Az adatkezelése a Kiskanál Kommandónak a közte és Közted, mint felhasználó között létrejött (jog)viszonyra/ elektronikus úton helyreállítható kapcsolatra vonatkozik, bármely személyes adat kezelése tekintetében. Időbeliségét tekintve a Kiskanál Kommandó bármely személyes adatot a rögzítésétől egészen annak törlésének időpontjáig kezel, amely – ellenkező kérés esetén – azok rögzítését, a rögzítés napjától számított 5 (öt) naptári évig áll az adott naptári év legutolsó napjáig.

A Kiskanál Kommandó személyes adatok kezelésének céljaként a nemzetközi adatkezelési-adatvédelmi előírások és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényesítését határozza meg annak érdekében, hogy a Kiskanál Kommandó az általa mindenkoron szerződésszerűen vállalt és/ vagy nyújtott szolgáltatásokat az általa alkalmazott elektronikus eszközök útján biztosítani tudja bármely felhasználó/ személyes adattal érintett részére. A személyes adatokat a Kiskanál Kommandó az adott személy/ felhasználó azonosításán felül, a kapcsolattartásra, a fogyasztói szokások megismerésére/mérésére, a szolgáltatások javítására, a látogatottsági statisztikák készítése érdekében, piackutatási célból, a weboldal/ bármely szolgáltatás nyújtásának optimalizálása, valamint időszakosan promóciós és direkt marketing anyagok küldése céljából kezeli. Bármely adatot a Kiskanál Kommandó a szolgáltatásának jog- és szerződésszerű teljesítése érdekében harmadik személyek felé kizárólag anonim módon továbbítja fenntartva a jogát arra, hogy a személyes adatokat az Európai Unión belül és azon kívüli országokban és/ vagy azokat érintve is gyűjtse, tárolja, oda továbbítsa, ott másolja, rögzítse, rendezze/ összekapcsolja, felhasználja, megváltoztassa, megsemmisítse, törölje, zárolja. A Kiskanál Kommandó adatfeldolgozó igénybevételének jogát fenntartja.

Kérünk, hogy ha bármilyen kérdésed, vagy kérésed lenne, adataidat változtatni, kiegészíteni, töröltetni szeretnéd, érdekel az adataid kezelése, panaszod van a ….. e-mail címen keresd Kollégáinkat, akik készséggel rendelkezésedre állnak. Felhívjuk figyelmed arra, hogy a Kiskanál Kommandó a beérkezett e-maileket, üzeneteket, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 1. Hogy találunk meg Téged?

Regisztrációddal hozzájárulsz ahhoz, hogy a hatályos direkt marketing szabályok szerint elektronikus levélben promóciós ajánlatokat (hírlevél), reklámot tartalmazó elektronikus üzeneteket (e-mail, push üzenet, stb.) tájékoztatást küldjünk részedre akár naponta többször is az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. Ha ezeket nem kéred, kérésed esetén a funkciót letiltjuk, természetesen a Kiskanál Kommandó szolgáltatását ugyanúgy igénybe tudod ezt követően is venni, kérésed nem korlátozzuk és indokolnod sem kell azt.

 1. Figyelmeztetés

 

A Kiskanál Kommandó a honlapján közzétett, valamint valamennyi, általa on- és/ vagy offline anyagában közölt információ/ adat/ tény/ ismeret/ nyilatkozat/ stb. tekintetében szerzői jogát és/ vagy polgári jogilag védett, külön jogszabályok hatálya alá nem tartozó, szellemi alkotásai tekintetében, szervezési ismeretei és tapasztalatai (know-how) tekintetében megillető jogát fenntartja. A weboldalon található tartalmakról, az on- és/ vagy offline marketing anyagokban közölt információkról/ adatokról/ tényekről/ ismeretekről/ nyilatkozatokról/ stb. tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A weboldal/ az on- és/ vagy offline marketing anyagokban közölt információkról/ adatokról/ tényekről/ ismeretekről/ nyilatkozatokról/ stb. illetve azok bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Kiskanál Kommandó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Kiskanál Kommandó felhívja a jogsértők figyelmét arra, hogy szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után és igényének érvényesítése esetén az őt megillető sérelem díjon felül egyéb kárait is érvényesíti azzal, hogy a deminimum sérelem díj 1 000 Euro/sérelmezett védett ismeret, a (jogi) eljárással felmerült költségek és díjak jogsértőre történő terhelése mellett.

Lezárva és közzétéve: 2019. augusztus 22. napján