Adatvédelmi tájékoztató
A(z) Kiskanál Kommandó (továbbiakban: Adatkezelő) online marketing tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait (e-mail cím), kizárólag a Kiskanál Kommandó Hírlevél, Kisokos teljesítése érdekében. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weboldalon kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő neve: Lukasz Rebeka Katalin
Az adatkezelő címe: 2536 Nyergesújfalu, Rákóczi u. 15
Az adatkezelő elérhetősége: O67O 679 93O5 info@gyermekdietetikus.hu
Az adatkezelő végzettsége: dietetikus (BSc), alapnyivántartási száma: 226665
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak (e-mail cím) kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: E-mail cím
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése (Kisokos, Hírlevél)
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 1OOO napon belül törlésre kerülnek.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.
A felhasználó a regisztráció során megadott e-mail cím segítségével megkapja a Kiskanál Kommandó Kisokost, és a továbbiakban Hírlevelet kap tőle.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére e-mailben megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)